ตามที่มีผู้ร้องขอเพิ่มระยะเวลาการส่งผลงาน หลายราย ที่แจ้งมาเป็นระยะๆ มูลนิธิจึงขอขยายเวลาออกไปดังนี้
ทั้งการส่งผลงานประวดหนังสั้น และโลโก้ กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม วันประกาศผลการประกวด วันที่ 15 กันยายน 2560

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560  … ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2560

ร่วมบริจาคที่บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช” เลขที่บัญชี 985-4-56812-1

  • สำหรับการประกวดโลโก้ให้จัดส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น
  • สำหรับการประกวดหนังสั้นให้ส่งผลงานทางไปรษณีย์ และ URL วิดีโอของท่านใน Youtube ให้ส่งมาทาง Email

การบริจาค

  • เลขที่บัญชี 985-4-56812-1
  • บัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช”
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชสวนปรุง: 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

sppafound@gmail.com

โทรศัพท์:

✆ 09-4635-3365 (อ.สุพจน์ สุขกลัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

คณะกรรมการ

เนื่องจากโรงพยาบาลสวนปรุงมีผู้ป่วยจิตเวช ที่ไร้ญาติไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก โรงพยาบาลได้ หรือไม่มีที่พักอาศัย ต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นปัญหายุ่งยากแก่สังคม นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้วแต่ญาติยังไม่พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับ เนื่องจากมีฐานะ ยากจน และไม่มีค่าพาหนะและค่าดูแลรักษาผู้ป่วย …