โปรดตรวจสอบผลงานหนังสั้นของท่านว่ามีอยู่ในรายการที่เตรียมให้คณะกรรมการรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
และคณะกรรมการฯ ขอเพิ่มเวลาการพิจารณาผลงานทั้ง โลโก้และหนังสั้น ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
หากไม่มีผลงานของท่าน … ขอให้ติดต่อขอเพิ่มรายการที่ sppafound@gmail.com
ส่วนผลงานโลโก้ ทางทีมงานและคณะกรรมการกำลังดำเนินการรวบรวม และพิจารณาครับผม

คณะกรรมการ

เนื่องจากโรงพยาบาลสวนปรุงมีผู้ป่วยจิตเวช ที่ไร้ญาติไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก โรงพยาบาลได้ หรือไม่มีที่พักอาศัย ต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นปัญหายุ่งยากแก่สังคม นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้วแต่ญาติยังไม่พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับ เนื่องจากมีฐานะ ยากจน และไม่มีค่าพาหนะและค่าดูแลรักษาผู้ป่วย …

  • สำหรับการประกวดโลโก้ให้จัดส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น
  • สำหรับการประกวดหนังสั้นให้ส่งผลงานทางไปรษณีย์ และ URL วิดีโอของท่านใน Youtube ให้ส่งมาทาง Email

การบริจาค

  • เลขที่บัญชี 985-4-56812-1
  • บัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง”
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชสวนปรุง: 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

sppafound@gmail.com

โทรศัพท์:

✆ 09-4635-3365 (อ.สุพจน์ สุขกลัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์)