การบริจาค

เลขที่บัญชี 985-4-56812-1
บัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง: 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

sppafound@gmail.com

โทรศัพท์:

✆ 09-4635-3365 (อ.สุพจน์ สุขกลัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์)